نحوه ایجاد ساختار وب برای تجربه کاربران

ما قصد داریم چگونگی ساخت وب سایت خود را برای انعکاس اصول طراحی کاربر محور بررسی خواهیم کرد.  در استراتژی با سلسله مراتب صفحه، دستورالعمل های قابلیت استفاده، تحقیقات کلمات کلیدی برای نامگذاری صفحات، و همچنین بعضی از راهنمایی ها و ابزارها برای پیدا کردن نحوه جستجوی کاربران برای اطلاعات و ساختار وبسایت خود، باید به آن پاسخ دهیم.

ساختار وب سایت شما یکی از اولین مواردی است که باید هنگام ساخت یک وب سایت انجام دهید. این ساختار خواهد بود به طرح برای wireframes، طراحی، توسعه، و تجربه کاربر از وب سایت شما تبدیل شود. هنگام ایجاد این طرح، مهم است که بررسی کنید که چگونه کاربران شما فکر میکنند و اطلاعات را در اینترنت جستجو میکنند.

بیشتر بخوانیدنحوه ایجاد ساختار وب برای تجربه کاربران